De norrländska stålsatsningarna – frälsare eller gökunge?

Antologin ges ut av Samhällsförlaget 13 maj 2024. I boken granskar ledande forskare de el- och kapitalintensiva projekten för att producera fossilfritt stål i Norrbotten.  Om projekten genomförs får det långtgående negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Behovet är därför stort av oberoende försök att uppskatta projektens risker, kostnader och samhällsekonomiska konsekvenser. Boken beställs via Adlbris, Bokus eller den fysiska bokhandeln.

Här finns alla kapitel att läsa digitalt: