Antologin De norrländska stålsatsningarna -frälsare eller gökunge med professor Magnus Henrekson som redaktör ges ut i maj och kan då köpas via Adlibris, Bokus eller beställas i bokhandeln. Satsningarna på grönt stål i Norrland är ett högriskprojekt där skattebetalarna till stor del tar risken om projektet inte lyckas. Tio ledande forskare inom allt från energi,.. read more →