Lärare utan frihet – när vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen. av Johan Wennström

När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen

Den svenska skolan har stora problem med fallande kunskapsresultat – och många hoppas att lärarna ska vända trenden. Det är dock svårt när lärarkåren så länge har misshandlats och nedvärderats, Såväl vänstern som högern har i decennier underminerat lärares yrkesstolthet och självständighet. När lärare inte tillåts vara fria styrs skolan efter kontroversiella näringslivsprinciper, som i utbildningssystemet resulterat i mäthysteri och överdrivna dokumentationskrav. Författaren Johan Wennström har med läsaren på en spännande resa från 1960-talet, över 70-tal och 80-tal och fram till dagens skola.Han visar på detaljnivå hur olika politiska och idémässiga tankeriktningar fått avgörande inflytande över lärarna och i hög utsträckning bär skulden för skolans haveri. I Lärare utan frihet visar han på ett övertygande sätt hur dessa tankeriktningar format dagens skola – och ansvarar för resultaten. Johan Wennström är samhällsvetare och författare och påbörjar en forskarutbildning i statsvetenskap hösten 2014.

Boken kostar 175 kr ex moms och porto och kan beställas direkt från förlaget av organisationer. Privatpersoner kan beställa i bokhandeln eller från nätbokhandeln Adlibris eller Bokus

← PreviousNext →