Building Bridges

IUI, Industriens Utredningsinstitut, numera IFN, Institutet för näringslivsforskning, dokumenterar i denna engelskspråkiga bok sin verksamhet mellan åren 1939-2020. Samhällsförlaget har tidigare gett ut dokumentation från åren 1930- 2012. Boken är nu kompletterad till 2020. Författare Anders Johnson och Elöisabeth Precht