Den sjuka vården 2.0 – från nollvision till patientrevolution av Fölster, Renstig, Ohlsson, Wiigh

Svenska läkare träffar fortfarande minst antal patienter i hela västvärlden. De rent medicinska framstegen är stora, men alltjämt finns långa köer, framförallt till sjukhusens specialister. Orsaken är en ålderdomlig och föga patientorienterad organisation där 85 procent av alla läkare fortfarande jobbar på sjukhus, där otidsenliga jourläkaravtal får som effekt att för få läkare är närvarande dagtid, och där bristande ledning och ineffektiva it-system gör att läkare bara ägnar 28 procent av sin tid till direkt patientarbete, och över 70 procent ägnas annat. I många andra länder är tidsanvändningen den omvända. De svenska patienterna tillhör också dem som är mest missnöjda med bemötande och delaktighet. Stefan Fölster och Monica Renstig är ekonomer och skrev även den förra boken Den sjuka vården från 2003 som förändrade den svenska sjukvårdsdebatten. Nu skriver de tillsammans med Stefan Ohlsson och Lars Wiigh från IBM och pekar på en förestående patientrevolution.

Boken kostar 275 kr ex moms och porto och kan beställas direkt från förlaget av organisationer. Privatpersoner kan beställa i bokhandeln eller från nätbokhandeln Adlibris eller Bokus

 

 

← PreviousNext →