Ett ramverk för innvationspolitiken

Nu finns en ny uppdaterad upplaga av Ett ramverk för innovationspolitiken. Författare är Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund och Magnus Henrekson. Alla tre författarna tillhör Sveriges tyngsta nationalekonomer. Såväl i denna nya utgåva som i den förra från 2012 fortsätter de att varna för ett alltför snävt synsätt där innovationspolitik likställs med satsningar på forskning och utveckling för att få fram högteknologiska produkter. De som driver förändring är entreprenörerna – och för en god innovationspolitik krävs institutioner och drivkrafter som gynnar entreprenörskap i hela samhällsekonomin.

← PreviousNext →