Från Värmland till Washington

Ännu en ny bok: Från Värmland till Washington – episoder ur IUI:s historia. Av forskarna och författarna Benny Carlsson och Mats Lundahl. Boken innehåller nytt och omarbetat material om Industriens Utredningsinstitut, numera IFN, Institutet för Näringslivsforskning. Många intressanta forskare har varit knutna till institutet under årens lopp. På ett engagerat och livfullt sätt skildras några av dessa personligheters arbete och resor i västerled. Boken rekommenderas varmt till alla som har eller har haft anknytning till IUI/IFN eller som vill ha ytterligare kunskap om näringslivsforskningens utveckling.