Reformmanifest för visionärer – en agenda för Sverige bortom trianguleringens tragedi. av Stefan Fölster

De stora partierna ägnar sig åt det som beskrivits som ”trianguleringens tragedi” – en mittcentrering med kortsiktig väljarmaximering istället för framtidsinriktade reformer. Det är en farlig väg som kan leda till stagnation. Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, menar att det går att gjuta nytt liv i reformagendan. Han sätter i denna skrift sitt finger på några av Sveriges mest brännande politiska problemområden och föreslår spännande innovativa lösningar.

Boken kostar 100 kr ex moms och porto och kan beställas direkt från förlaget

Läs debattartikeln om boken i Dagens Industri den 23 december här.

← PreviousNext →