Så får vi fler och billigare hyresrätter! av Gunnar Ivarson, Rolf Jonsson, Gunnar du Rietz, Nils-Eric Sandberg

Det finns för få hyresrätter i Sverige och de som byggs blir för dyra för att ungdomar eller vanliga inkomsttagare ska råd med dem. Det behövs därför åtgärder som ser till att det såväl byggs mer – men också att hyran blir lägre. Den här boken har kommit till stånd genom att en av Sveriges största byggentreprenörer har engagerat sig. Vad skulle kunna göras utifrån en byggares horisont för att sänka produktionskostnaderna i alla led – och vilka förändringar krävs av staten, kommunerna och regionerna?
Boken är en utredning skriven av fyra olika författare och unik då den prissätter delkostnaderna i en byggprocess och beräknar vilka effekter olika kostnadssänkande besparingar skulle kunna få och hur mycket som byggandet av hyresrätter skulle öka och vilka effekter det skulle ge statsfinansiellt och samhällsekonomiskt. I boken görs beräkningar som visar att: Produktionskostnaderna skulle kunna sänkas med 19 % , hyran med 12 %, vilket skulle ge 20 000 nya hyresrätter om året. Detta skulle i sin tur generera en BNP-ökning med 1 % och ge ett positivt bidrag till statskassan på 10 miljarder om året.
Boken vänder sig till alla politiker och tjänstemän som ansvarar för eller engagerar sig i byggandet av bostäder och till en samhällsintresserad allmänhet. Författare är byggentreprenören Gunnar Ivarson, civilingenjör Rolf Jonsson, ekon dr Gunnar Du Rietz och utredaren och förre ledarskribenten Nils-Eric Sandberg

Boken kostar 200 kr ex moms och porto och kan beställas direkt från förlaget av organisationer. Privatpersoner kan beställa i bokhandeln eller från nätbokhandeln Adlibris eller Bokus

 

← PreviousNext →