Sjukhus med arbetsglädje – så skapas det av Charlie Nihlén

Alltför många av våra utbildade läkare och sjuksköterskor väljer att lämna våra sjukhus. Detta har skapat vårdköer och en brist på vårdplatser. Bakgrunden är en händelseutveckling där stolthet och lojalitet bytts mot ett missnöje med landstingen som arbetsgivare. Medarbetarna uppfattning är att arbetsgivaren inte visar någon förståelse för att det är deras kompetens och erfarenhet som gör att verksamheten kan bedrivas och utvecklas. Då hjälper det inte, som politiker ofta gör, att ge regionerna och sjukhusen ännu mer pengar. Eftersom det är brist på sjuksköterskor och läkare, och man samtidigt inte vill bemanna med hyrpersonal, innebär det bara att kvarvarande personal måste slita ännu mer.

Det är själva orsaken till att medarbetarna inte trivs, att de är missnöjda med hur de blir bemötta, som måste åtgärdas. Man måste få arbetsglädjen att återvända.

Läkaren Charlie Nihlén, med 40 års erfarenhet som läkare och chef i sjukvården, beskriver i denna bok hur detta kan gå till. Han ger konkreta exempel på hur man kan ta vara på medarbetarnas kompetens och engagemang, ge dem mer inflytande och som effekt få kortare vårdköer och nöjdare patienter. Han ger också konkreta råd till verksamhetschefer, sjukhuschefer, tjänstemän och politiker om vad just de kan göra för att bidra till att arbetsglädjen återskapas så att personalen att vänder tillbaka.

Den här boken är nödvändig läsning för alla som engagerar sig i frågan om hur välfärdens resurser ska kunna utnyttjas mer effektivt och räcka till fler.

Köp den via www.bokus.com eller www.adlibris.com

← PreviousNext →