Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen. av professor Magnus Henrekson, Patrik Engellau et al

Tecknen är många att kvaliteten har sjunkit inom grundutbildningen på svenska universitet och högskolor. I denna nya bok finns receptet för hur man kan råda bot på bland annat det sammelsurium som råder vid betygssättning. I boken Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen föreslås en rad reformer. Kungstanken är att universitetslärarna ska ha ansvar för resultatet, vilket de inte har i dag. Målet ska vara att utbildningens kvalitet förbättras genom att lärarna ställer ordentliga krav och att studenterna ökar sina ansträngningar. Universitetslärarna bör dock inte få helt fria händer att styra och ställa, skriver författarna. ”Den frihet professionen får är friheten att själv bestämma hur bättre resultat ska åstadkommas. Men resultaten måste följas upp.” Författarna vill införa ett enhetligt betygssystem, förslagsvis Bolognasystemet. De föreslår även att universitetslärare vid olika lärosäten betygsätter varandras studenter (som i Norge och Danmark. En nödvändig bok för alla som engagerar sig för en högre utbildningskvalitet. De sex författarna är Anders Björnsson, publicist och historiker, Patrik Engellau, styrelseordförande DNV, Inger Enkvist, professor, Magnus Henrekson professor och vd IFN, Jonas Nycander, professor och Gösta Walin professor emeritus

Boken kostar 200 kr ex moms och porto och kan beställas direkt från förlaget av organisationer. Privatpersoner kan beställa i bokhandeln eller från nätbokhandeln Adlibris eller Bokus

 

← PreviousNext →