Vad tycker företagarna om företagsklimatet? av Monica Renstig

Vad tycker företagarna om företagsklimatet? Hur kan det förbättras? En kvalitativ intervjustudie om företagande i Stockholms läns landsting. Av Monica Renstig.

 Allt fler privata aktörer driver sjukvård på uppdrag av Stockholms läns landsting. Det ställer helt nya krav på landstinget, vars roll förändrats från producent till beställare i ett nytt vårdlandskap. Men hur tycker vårdföretagarna att Landstinget förändrats?  Fungerar dialogen? Upphandlas kvalitet? Tillvaratas innovationer? I denna kvalitativa intervjustudie med 17 olika vårdföretagare visas att företagarna inte är nöjda och efterlyser en väsentligt ökad dialog för att kunna leverera höjd kvalitet och fler innovationer.Resultaten av studien visar att företagen tycker att Kommunikation och dialog är bristande, att innovativa och forskande företag missgynnas vid upphandling och att kompetensen bland tjänstemän och upphandlar ibland är för låg. Beställ flera exemplar direkt via oss på förlaget

Pris: 200 kr exklusive moms och porto om du köper boken direkt från oss via förlaget

← PreviousNext →