Välfärd att hyra – 13 röster om äldreboomen och hyresrättens möjligheter. redaktör Irene Fällström

Hur ska vi klara äldreboomens utmaningar? Utgör hyresrätten en outnyttjad potential? Varför finns det så få alternativ för äldre och i boendet? 

Bostadsbristen är ett stort problem i hälften av Sveriges kommuner, Inte minst saknas attraktiva boendealternativ för äldre, Samtidigt står vårt samhälle inför en rad välfärdsutmaningar de närmaste 20 åren, då andelen äldre av befolkningen blir allt större. Detta ställer nya krav på välfärdspolitiken. I 13 spänstiga och nytänkande debattinlägg möts professorer och välfärdsekonomer, författare och samhällsdebattörer, omvärldsanalytiker och arkiktekter, omsorgsföretagare och fastighetsägare. Alla tar de sig an frågorna, och svaren, om hyresrättens outnyttjade potential när det gäller att möta servicesamhällets framväxt, äldreboomen. Vi har bett 13 olika professorer, politiker att ge sin syn. Redaktör: Irene Fällström mångmiljonprogramområdenas utsatthet och bristen på hyreslägenheter. 

I boken möter du:

Åsa Moberg – författare, samhällsdebattör
Jens Magnusson – välfärdsekonom SEB
Amelia Adamo – chefredaktör M-magasin
Lars Johansson – styrelseordförande Rodamco Sverige
Birgitta Reinfeldt – företagare Fundo Life Design
Thomas Dahl – VD, Wallenstam
Diana Uppman -omvärldsanalytiker, Beyond Tomorrow
Per Borg – fil dr, välfärdsdebattör
Mats Egelius – arkitekt, White arkitekter
Magnus Henrekson – professor, VD Institutet för Näringslivsforskning
Anders Lago – kommunstyrelsens ordförande, Södertälje
Catharina Tavakolinia – omsorgsföretagare, Kavat Vård
Anders Carlsson – projektledare, ”Hälsans nya verktyg”

Beställ enstaka exemplar enklast på www.adlibris.com eller bokus.com
Beställ flera exemplar direkt via oss på förlaget

Pris: 175 kr exkl  moms o porto om du köper boken direkt från oss via förlaget.

← PreviousNext →