Världsklass – men hur ska världen få veta?

Unga svenska innovativa företag håller teknisk världsklass. Men hur ska världen få veta? Att nå ut globalt är mycket dyrt och många entreprenörer väljer därför att sälja sina företag till utlandet. Men med en modernare innovationspolitik hade de kanske kunnat stanna kvar och utvecklas här.
Den här rapporten bygger på intervjuer med 13 företag från Affärsvärldens och Ny Tekniks lista över de mest innovativa företagen i Sverige – 33-listan. Resultaten av den kvalitativa intervjustudien visar att de innovativa företagen idag ”tvingas” ägna en mycket stor del av sin tid åt kapitaljakt. Tid som istället kunnat användas till försäljning. Resultaten visar också att behovet av en referenskund är mycket stort och det diskuteras om staten skulle kunna spela en delvis annan roll.
En av slutsatserna av intervjuerna är att svensk innovationspolitik måste förändras och förnyas. Innovationspolitiken är inte tillräckligt modern och anpassad för att underlätta framväxten av en ny innovativ teknikindustri. Därmed riskerar vi missa chansen att de unga företagen utvecklas till livskraftiga bolag som ger sysselsättning och exportinkomster här. I rapporten diskuteras och framförs flera förslag på en modernare innovationspolitik.
Monica Renstig är ekonom och författare och har skrivit rapporten på uppdrag av Teknikföretagen.

Boken kostar 200 kr ex moms och porto och kan beställas direkt från förlaget av organisationer. Privatpersoner kan beställa i bokhandeln eller från nätbokhandeln Adlibris eller Bokus

← PreviousNext →