Antologin De norrländska stålsatsningarna -frälsare eller gökunge med professor Magnus Henrekson som redaktör ges ut i maj och kan då köpas via Adlibris, Bokus eller beställas i bokhandeln. Satsningarna på grönt stål i Norrland är ett högriskprojekt där skattebetalarna till stor del tar risken om projektet inte lyckas. Tio ledande forskare inom allt från energi,.. read more →

08 nov 2022
november 8, 2022

Konsten att tappa bort 4000 miljarder

0 Comment

Svenska folket är betydligt rikare än vad som hittills varit känt. Det beror på att våra offentliga tillgångar i form av fastigheter, infrastruktur och offentliga företag varken redovisas och värderas efter sitt sanna värde eller förvaltas professionellt. Rätt värderat och förvaltat skulle stat, regioner och kommuner kunna finansiera mycket av vår välfärd utan att behöva.. read more →