Antologin De norrländska stålsatsningarna -frälsare eller gökunge med professor Magnus Henrekson som redaktör ges ut i maj och kan då köpas via Adlibris, Bokus eller beställas i bokhandeln. Satsningarna på grönt stål i Norrland är ett högriskprojekt där skattebetalarna till stor del tar risken om projektet inte lyckas. Tio ledande forskare inom allt från energi, miljö, kärnteknik, nationalekonomi till renskötsel belyser de förväntade effekterna av dessa satsningar. Alla kapitel kan läsas här