08 nov 2022
november 8, 2022

Konsten att tappa bort 4000 miljarder

0 Comment

Svenska folket är betydligt rikare än vad som hittills varit känt. Det beror på att våra offentliga tillgångar i form av fastigheter, infrastruktur och offentliga företag varken redovisas och värderas efter sitt sanna värde eller förvaltas professionellt. Rätt värderat och förvaltat skulle stat, regioner och kommuner kunna finansiera mycket av vår välfärd utan att behöva höja skatterna. Det är budskapet från de två författarna, Dag Detter och Stefan Fölster, i denna bok.

I boken utvecklas förslag som skulle kunna lyfta förvaltningen av de offentliga förmögenheterna till ”best practice” i världen. Införandet av dessa förslag skulle göra Sverige till ett rikare land och bättre rusta samhället för de kommande utmaningarna såsom kostnaderna för klimatomställningen, försvaret, bostadsbristen och en åldrande befolkning.

De olika kapitlen går igenom hur bristande värdering och förvaltning av fastigheter, bolag och infrastruktur lett till illa fattade beslut men också hur vissa projekt lyckats väl. Det finns flera internationella exempel där professionell förvaltning av offentliga tillgångar har haft en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Kapitlen ger konkreta råd till vad stat, region och kommun kan göra för en bättre och mer rättvisande värdering och förvaltning av sina tillgångar.

 

Dag Detter har lång svensk och internationell erfarenhet som finansiell rådgivare till institutioner och företag. Han medverkar regelbundet i internationella medier såsom Financial Times och Wall Street Journal samt för organisationer såsom Internationella Valutafonden (IMF), Världsbanken och Asian Development Bank.

Dag Detter har tillsammans med Stefan Fölster skrivit två böcker, ”The Public Wealth of Nations” – vilken blev utsedd till årets bästa bok av The Economist och Financial Times, samt ”The Public Wealth of Cities”.

Stefan Fölster är docent i nationalekonomi och författare till ett stort antal böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter om främst tillväxt och näringslivsfrågor. Han har varit verksam som chefsekonom på Svenskt Näringsliv och vd för Handelns utredningsinstitut.