Om Samhällsförlaget

Samhällsförlaget ger ut angelägna böcker i samhällsfrågor och politik. Vi vinnlägger oss om att göra snygga böcker och att i görligaste mån, tillsammans med författaren, lättillgängliggöra innehållet. Vi är ett litet förlag med små titlar och erbjuder förlagsutgivning i samarbete med universitet, företag, föreningar och intresseorganisationer. Vill du eller din organisation ge ut en bok eller skriva företagshistoria? Vi hjälper dig med allt från ax till limpa. Vi granskar och utreder, vi hjälper till med intervjuer och att med att skriva och producera till färdig bok. Vi kan popularisera forskningsresultat och se till att boken finns tillgänglig i alla bibliotek och blir recenserad i de rätta tidskrifterna. Vi är duktiga på PR och ser till att åstadkomma största möjliga exponering i massmedia.

Bakom Samhällsförlaget står den erfarna ekonomijournalisten Monica Renstig

Kontakta oss här