Den oförlösta forskningen. redaktör Anna Karin Källén

Vi har bland de vassaste forskarna i världen. Det är inte brist på idéer och entreprenörer som vill starta bolag inom medicin och medicinteknik, life science. Men oerhört få av dessa innovativa företag som startas lyckas växa till stora företag. Unik kompetens utarmas och flera viktiga trender pekar i en farlig riktning. Nya forskningsrön riskerar inte komma patienter till nytta i form av bättre läkemedel och behandlingar. Femton framstående forskare, entreprenörer och forskningsledare, myndighetschefer och styrelseproffs inom life science berättar engagerat i denna bok om sin syn på dessa och andra nyckelfrågor för framtiden. Hur kan vi stimulera forskning och tillväxt? I boken möter du Bengt Ågerup, Arvid Carlsson, Mattias Uhlén m fl framstående personer inom life science.

Beställ boken direkt från Samhällsförlaget för 200 kr ex moms och porto. Beställ här

← PreviousNext →